Home / Search results

Gamle Eidsfos

HofEidsfoss er et jernverkssted i Nordre Vestfold med røtter tilbake til 1600-tallet, som kan by på tre godt bevarte arbeiderstrøk og en hovedgård med restaurert hage fra 1700-tallet, samt en rekke driftsbygninger, forsamlingshus og kraftstasjon fra 18- og tidlig 1900-tall. Jernverket ble lagt om til et støperi på slutten av 1800-tallet og all virksomhet ble lagt ned på begynnelsen av 1960-tallet. En Virefabrikk, som produserte metallduk til papirindustrien, startet opp på slutten av 1960-tallet og holdt det gående til 1980-tallet. I dag er det Mar-Kem som holder den industrielle tradisjonen i hevd. Bedriften produserer hovedsakelig rustfrie stålrør til virksomheter off-shore. Det bor allikevel folk i de fleste bygningene, og siden slutten av 1970-tallet har lokale stiftelser og ildsjeler satset på bevaring gjennom bruk. Det er et stort lokalt engasjement og en rekke kulturtilbud og festivaler, som i likhet med bevaringsarbeidet blir drevet på dugnad. Tilbud som en tradisjonell kro, landhandel, gallerier og museer, trekker mye folk til stedet, og siden 2016 har et utviklingsprosjekt blitt finansiert med statlige og kommunale midler. Prosjektet har en koordinerende og utadrettet funksjon.