Hjem / Kulturminne / Engebret Soot

Engebret Soot

Del

Denne kanalen har Norges eldste sluseanlegg, bygd av Engebret Soot i 1849. Det var også Soot som senere sto bak arbeidet med å kanalisere Haldenvassdraget sørover. Formålet med kanalen var å fløte tømmer mot vannretningen til sagbrukene i Halden. Engebret Soots kanal var i drift fram til 1932. Du kan se to av sluseportene i det gamle kanalanlegget som nå er restaurerte.

Kart