Hjem / Kulturminne / Galleri Hagalid

Galleri Hagalid

Del
Utsikt med innsikt - høgt over Jøsenfjorden i Ryfylke

Galleri Hagalid i tunet på Hagalid gard ligg høgt over Jøsenfjorden i Hjelmeland, midt i Ryfylke i Rogaland. Kultur-tilbodet finst i Sofiehuset, Eldhuset og den vakre hagen rundt. Her er enkel kafè og salsutstillingar med moderne norsk kunst, mest frå vestlandet tre periodar i året: vår, sommar og haust samt ei førjulsope helg. Den sjølvbetente kafeen har alltid kaffi, te, lokal eplemost og vaflar under opningsdagane. Kvar opningshelg er det kraftige suppegryter med heimebaka brød og flatbrød. Vertskapet legg vekt på ureist og himalaga mat. Skjenkerett.
Den store Sommarutstillinga varer frå medio juni til siste helg i august med kunst og kunsthandverk frå profesjonelle norske utøvarar. I 2018 er m.a. følgjande kunstnarar representerte: Geir Nymark, Grethe By Rise, Kristian Finborud, Tone Flesche, Annethe Østensen, Ellen Kalvig, Eli Hovdenak, Tove Sundt-Hansen, Lunch - Børge Lund, Hilde Thomsen. Rikeleg med artig keramikk og blåst glas, frå m.a. Øyvind Tingleff, Eva Sæverud. Karin Elisabeth Øvstedal, Øystein Haga og Stine Hoff. Tekstil, vesker og smykke kjem frå m.a. Artwearbygro, Unni Strand, Aud Lavik, Kaja Gjedebo, Kvist og Kvae, Kristin Selboskar.

Vår og haust er det årleg fleire veker med separatutstillingar og arrangement. Opningstider: sjå www.hagalid.net

Galleri Hagalid har også arrangement med kunsthandverkarar og forfattarar, I sommar under opninga 16. juni er det kunstnarsamtale med sølvsmed og bildekunstnar Margretta Moltu, Tau  som viser unike søljer i blikk og sølv sett i glas og rame. Laurdag 30 juni kjem smykkekunstnar Kristin Selboskar frå Bergen og fortel om arbeidet sitt med emalje og sølv. 
Heile året kan ein tinga servering for grupper i det pietetsfullt istandsette Sofiehuset. Her er plass til 35-40 personar i to stover. Dei intime lokala passar for kurs, møte og sosiale samkome og mindre selskap. Topp teknisk utstyr.

 

Sofiehuset var opphaveleg våningshus, bygd ca. 1835, så folgehus (kårhus) frå slutten av 1800-talet. Faster Sofie, noverande gardsbrukar Jone Hagalid si grandtante, var siste faste brukar av huset. Huset vart flytta litt ut av tunet i 2013, påbygd og utvendig restaurert. Grunnen til flyttinga var at huset burde byggjast på for å gje store nok lokale, få plass til parkering samt skilje mellom privat gardstun og offfentleg tilgjengeneg område.
Det imponerande villskifertaket vekkjer oppsikt. Skiferhellene er er frå vårt eige skifterbrot og gjenbrukte, hol viser at det har vore brukt på fleire hus før, sist på løa bygd i 1928.
Ny del er fint samanføydd med opphavleg del i to etasjar, og gir eit særprega miljø for utstilling av moderne bilde, klede, smykke, vesker, keramikk og glas. Hagen og utsikta både over Hagalidvatnet og Ryfylkefjordane tek pusten frå mange. Innvendig er mest muleg av originale sandskurte og såpevaska vegger og tak tatt vare på samstundes med at moderne fasilitetar er skånsomt tilføyd.

Eldhuset frå ca. 1870 vart sett opp att med gamle laftestokkar og ein del nytt på 1990-talet. Her er spor etter mangfaldige aktivitetar som huset vart brukt til fram til etter krigen. I Eldhuset er det alltid rikeleg med norsk kunsthandverk som blåst glas og keramikk utstilt og til sals.Her er og gamle møbel og utstyr som blei brukt i Eldhuset før straumen kom.

Vertskapet Hanne Sundbø og Jone Hagalid kan fortelje utrulege historier frå garden Hagalid, som først fekk veg og straum i 1960. 
Her er tilbod om guida rusleturar "Titt eg minnast ein gamal gard" i det vakre historiske kulturlandskapet mellom gravhauger og rester av tidleg busetting, taubaneplass, kvednhus, steinfjøs og Eldhus med slakteplass.
Garden Hagalid blir drive som ein vanleg Ryfylkegard med sau, juletre og skog og no og galleri med kafe og møtelokale.

Hagalidvegen, med åtte hårnålssvingar frrå Hjelmelandsvågen 5 km opp til tunet, er en del av opplevinga. Vegen vart bygd hovudsakleg av menn frå garden i løpet av 10 vintre frå 1950 til 1960. Same året fekk garden elektrisitet. Bussar opp til 8 m kjem opp.
Hagalid er utgangspunktet for fotturen til Skomakarnibbå over Jøsenfjorden, ei av turperlene i Ryfylke og Rogaland. Eit segn om ein skomakar som skulle straffast, er knytt til den luftige fjellformasjonen (ca 5 timar t/r, høgdeforskjell 450 m, sesong mai - oktober). Fotturismen til Skomakarnibbå kan dokumenterast å ha føregått vel så lenge som til Preikestolen.
Det kan passa godt med måltid i Galleri Hagalid etter fotturen. Grupper må tinga bord.
Ein kort fottur som raskt gjev deg ein storslått utsikt, går sørvestover frå p-plass opp til Heiavarden (høgdeforskjell ca 50 m, 15 minutt å gå i fuktig skogsmark). Plassen er vist i NAF sin bok (2017): Norges beste utsikter.

Å koma hit frå sør: Ferje Stavanger-Tau, følg Nasjonal turistveg Ryfylke Rv.13 til Hjelmeland sentrum. Ta av i rundkøyringa mot sentrum og Vormedalen, ta opp til venstre mot Hagalid, 5 km smal, asfaltert veg til p-plass før gardstunet. Godt skilta. Ca 1 time til p-plass Preikestolen (sør for Tau).

Frå nord: Nasjonal turistveg Ryfylke Rv.13 fra Røldal til Nesvik ferjeleie ved Jøsenfjorden. Kort ferjetur til Hjelmeland. Ta med ein gong av til venstre i rundkøyringa mot Hjelmeland sentrum, vidare som over.

 

Kart