Home / Kulturminne / Gamle Lofotferga

Gamle Lofotferga

Del

Gamle Lofotferga (ex. Lofotferje II, ex. Lofotpel) er en 25 meter lang og nesten 8 meter bred treferge, bygget i Risør i 1955 og satt i drift som bilferge mellom Napp og Lilleeidet i 1956 av AL Lofoten Fergerederi i Kabelvåg. Senere ble det Lofoten Trafikklag som drev den frem til 1977. Den var i privat eie til 1993 som arbeidsfartøy, og het da Lofotpel. Fra 1993 til 2000 var den eiet av Kalle AS, og her ble den oppdatert til passasjerfartøy med sertifikat for 85 passasjerer. I januar 2001 kjøpte Johnny og Nina Storvik Gamle Lofotferga. Konseptet er Natur- & matopplevelser i Lofotens skjærgård. I 2001 fikk ferga status som verneverdig skip av riksantikvaren. Fra 2002 er vi medlem av Norsk Forening for Fartøyvern, og i 2003 ble Gamle Lofotferga tildelt Olavsrosa av Norsk Kulturarv. Formålsparagrafen er "Vi skal verne Gamle Lofotferga gjennom bruk, samtidig som vi gir våre gjester en opplevelse som setter varige spor på deres sjel sinn og gane". Vi benytter ingen engangsartikler om bord, og avfall sorteres og leveres på miljøstasjon.

Kart 

Innehaver av Olavsrosa