Hjem / Norsk Smaksskule / Søknadsskjema Norsk Smaksskule 2020/21

Søknadsskjema Norsk Smaksskule 2020/21

Norsk Smaksskule vil høsten 2020 vil ha kurs i henholdsvis Oslo, Kristiansand, Lom og Trondheim. Kursene går over to dager – èn teoridag med Einar Risvik og èn dag med praktiske øvelser sammen med kokk. Grunnet Korona-situasjonen vil vi ha færre deltakere per kurs og vil forholde oss til de gjeldende smittevernreglene på kurstidspunktet.

NB! Første kursdag i Lom utgår og folk som tidligere har søkt på kurs i Lom 24.-25. august er flyttet til Lom 25.-26. august.

Kursavgiften er på kroner 1 000,-. Dette inkluderer todagers kurs inkludert lunsj.

Kursoppsettet ser slik ut:

  • Kristiansand med Frode Selvaag og Einar Risvik 18.-19. august
  • Trondheim med Per Ivar Berget og Einar Risvik 20.-21. august
  • Lom med Arne Brimi og Einar Risvik 25.-26. august
  • Oslo med Jørn Lie, Per Ivar Berget og Einar Risvik 31. august-1. september
  • Oslo med Jørn Lie, Per Ivar Berget og Einar Risvik 3.- 4. september