Vern gjennom bruk

Stiftelsen Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.

Aktuelt

Olavsrosa

- Norges fremste kvalitetsmerke for opplevelser basert på kulturarven

Forside

Hva er Olavsrosa?

Olavsrosa er et uttrykk for en levende kulturarv under mottoet ”Vern gjennom bruk”. Merket synliggjør den nasjonale kulturarven og profilerer bestemte kulturelle kvaliteter.

Slik kan du bidra

Bli medlem

Støtt det praktiske kulturvernarbeidet gjennom medlemskap i Norsk Kulturarv. Som medlem får du magasinet Kulturarven fire gonger i året.

Aksjoner og kampanjer

Norsk Smaksskule

I Norsk Smaksskule kurses skule- og barnehagetilsette som treng fagleg påfyll til korleis dei skal jobbe med smak, mat og råvarer med ungane.

Ta et tak

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Rydd et kulturminne

Ryddeaksjonen har som mål å bevare kulturminner, men samtidig skaper aksjonen mye aktivitet rundt kulturminnet. I tillegg til at deltakerne lærer om kulturminnevern i praksis, får de også mange andre viktige verdier med på veien.