Norsk Kulturarv / Kulturminne / Sjøgata i Mosjøen - Kulturverkstedet

Sjøgata i Mosjøen - Kulturverkstedet

Del

Sjøgata er en levende historiebok. I 1866 bryter rene klondykestemningen løs i Mosjøen - den idylliske, lille småbyen midt i Norge. Et stort sagbruk ("Engelskbruket") blir etablert, og slik blir Mosjøen møteplass for engelske plankebaroner, skogbruksfolk fra Odalen, samiske fløtere, svenske fjellbønder på byttehandel og skreddere med impulser fra London og Paris. I dag er de engelske plankebaronene borte, men med sine brygger, pakkhus, naust, forretningsgårder, bolighus og uthus, skur og tilbygg som "klorer" seg fast mellom disse - utgjør Sjøgata i dag en levende og pittoresk del av Mosjøen sentrum. Med sine om lag 100 hus er Sjøgata det største vernede trehusområde i Nord-Norge. Her finner du i dag handel, servering, overnatting, gallerier, kunstutstillinger, antikviteter, antikvariat, møbeltapetsering, keramikk og museum. På Jacobsenbrygga kan du besøke utstillingene "Historien om en by", "Skogen og folket" samt "kafekulturen i Mosjøen". Kulturverkstedet er Sjøgatas Storstue. Uten Kulturverkstedet ville ikke Sjøgata vært den attraksjonen den er i dag. Kulturverkstedet ble oppført i 1862 av handelsmann Jacob C. Jacobsen, og var i sin tid Mosjøens største og fineste forretningsgård. I dag er huset et kjent og kjært samlingspunkt for lokalbefolkning og tilreisende.

Kart 

Innehaver av Olavsrosa