Del

 

 

Kirsti Kolle Grøndahl, Styreleder

Bosted: Drammen

E-post: kirsti@kollegrondahl.com

Tlf: 930 63 504

Bjørn Ølander

Nestleder

Bosted: Nesset

bjorn@romsdalsmuseet.no

Tlf: 414 18 816

Hanne Kristin Jakhelln

hj@luftfartsmuseum.no

Tlf. 902 09 533

 

 

 

 

 

 

 

Tor Valdvik, ansattes representant

Bosted: Asker

E-post: tor@kulturarv.no

Tlf: 951 76 019

Steinar Sørli

Bosted: Åmot Gard, Bygstad

E-post: steinar@operagarden.no

Tlf: 971 60 704

 

Øystein Rudi

Bosted: Sør-Fron

E-post: oystein@rudigard.no

Tlf: 913 85 388

 

Randi Bårtvedt

Bosted: Odda

E-post: randi.bartvedt@hvm.museum.no

Tlf: 476 51 150

 

Hilde Nustad Grytting (varamedlem til styret)

Bosted: Sør-Fron

E-post: hilde@grytting.com

Tlf: 936 58 013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Grimstad Hansen(varamedlem til styret(I permisjon fra verv))

Bosted: Sørum

E-post: marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no

Tlf: 930 52 932