Norsk Kulturarv / Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Del
Her er noen av Stiftelsen Norsk Kulturarvs viktigste samarbeidspartnere.​​​​

 

 

 

 

Sparebank 1 Lom og Skjåk er samarbeidspartner med Norsk Kulturarv.

 

 

 

 

 

 

Norsk Kulturarv er tilsluttet Kulturvernforbundet som er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet

Sparebankstiftelsen DNB ​har i årevis vært en av Norsk Kulturarvs viktigste samarbeidspartnere. Gjennom mange utgaver av aksjonen Rydd et kulturminne og de siste årene med Norsk Smaksskule har Norsk Kulturarv realisert prosjekter ved hjelp av viktige midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

 

Nærings- og Fiskeridepartementet støtter Norsk Smaksskule sin satsing på å lære barn og unge å like fisk

 

 

 

Stiftelsen UNI har vært en årelang samarbeidspartner med Stiftelsen Norsk Kulturarv i forbindelse med vår aksjon, Ta et tak. Senest i 2018 ga stiftelsen tilsagn om inntil 6,7 millioner til aksjonen.

 

 

 

Etter søknad for 2019 har Landbruks- og matdepartementet bevilget organisasjonsstøtte til Stiftelsen Norsk Kulturarv.

 

 

Etter søknad for 2019 har Klima- og miljødepartementet bevilget organisasjonsstøtte til Stiftelsen Norsk Kulturarv.

 

 

 

Kulturminnefondet og Norsk Kulturarv samarbeider i ulike sammenhenger praktisk og faglig.

 

 

 

Riksantikvaren og Norsk Kulturarv har samarbeidet i mange år - ikke minst i forbindelse med Rydd et kulturminne.

 

 

 

Opplysningsvesenets fond og Norsk Kulturarv har hatt et godt samarbeid i en årrekke.

 

 

 

Gjensidigestiftelsen støtter Norsk Smaksskule sin forsterkede kostholdssatsing.